พิมานกรุ๊ปจัดอบรมสัมมนาความรู้เรื่องสีและเทคนิควิธีการใช้สี สำหรับบ้านพักอาศัย

พิมานกรุ๊ปร่วมกับบริษัท ทีโอเอเพ้นท์ ประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาความรู้เรื่องสีและเทคนิควิธีการใช้สี TOA  สำหรับบ้านพักอาศัย ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้สีและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน ด้านมาตราฐานการเตรียมพื้นผิว การทาสี การเลือกใช้สี เคมีภัณฑ์ ซ่อมแซมรอยร้าว และวัสดุกันซึม เพื่อให้ช่างก่อสร้างฝึกปฏิบัติ ทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆตามมาตรฐานการใช้งานผลิตภัณฑ์ และให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบควบคุมงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ ประเทศไทย มาให้ความรู้ โดยจัดอบรม ณ โครงการ พิมานเพลสวงแหวนใต้ เมื่อ วันอังคารที่ 25 ส.ค. 2558

Post Author: admin