พิมานกรุ๊ป พร้อมสมาชิก Piman Circle Card จัดกิจกรรม “พาแม่ไหว้พระ สักการะรอบบึง”

วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558 พิมานกรุ๊ป พร้อมสมาชิก Piman Circle Card จัดกิจกรรม “พาแม่ไหว้พระ สักการะรอบบึง”สานสัมพันธ์ครอบครัวและเพื่อนบ้านพิมานกรุ๊ปและเป็นบุญกุศลกับครอบครัว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอบบึงแก่นนคร ได้แก่
จุดที่ 1 วัดหนองแวง
จุดที่ 2 วัดกลางเมืองเก่า
จุดที่ 3 ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
จุดที่ 4 วัดธาตุ
จุดที่ 5 ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า
จุดที่ 6 วัดโพธิ์โนนทัน
จุดที่ 7 เจ้าแม่กวนอิม
จุดที่ 8 วัดเสาเดียว
จุดที่ 9 ศาลเจ้าแม่สองนาง

Post Author: admin