พิธีเปิดร้านอาหารต้นเครื่อง – ลาวหลวงพระบาง

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น.
คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, คุณจิราทิพย์ ไกรทอง รองประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ผู้บริหารโครงการในเครือพิมานกรุ๊ป  ร่วมพิธีเปิดร้านอาหารต้นเครื่อง – ลาวหลวงพระบาง สุดยอดตำรับอาหารชาววังของ สปป.ลาว ภายในเมโทรคอนโด พร้อมด้วย ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวอวยพรและเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง.

Post Author: webmaster