รวมบ้านพร้อมอยู่ทุกโครงการ

พิมานเพลส วงแหวนใต้ Primo 05 DB01

บ้านเดี่ยว 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 4,754,400 บาท รายละเอียด

Betta House โนนทัน 9 Crown Tail 212

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 3,390,000 บาท ...
Read More

Betta House โนนทัน 9 Crown Tail 216

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 3,873,000 บาท ...
Read More

พิมานเพลส วงแหวนใต้ THE HUTCH DB28

บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 3,486,050 บาท รายละเอียด

พิมานบุรี โนนชัยวิลล์ สุพรรณิการ์ 3

บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 3 ห้องน้ำ 2 ห้อง นอน ราคา 2,613,500 ...
Read More

คานารี่ วิลล์ บ้านเป็ด Carnation BP22

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 2,901,000 บาท รายละเอียด ...
Read More

กลันตา ศรีนครินทร์ กฤษณา PLUS 22

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 3,846,200 บาท รายละเอียด ...
Read More

กลันตา ศรีนครินทร์ กฤษณา PLUS 17

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 3,278,000 บาท รายละเอียด ...
Read More

กลันตา เหล่านาดี การะเกด PLUS 23

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 3,195,400 บาท รายละเอียด ...
Read More

พิมานธานี 5 วาสินี 115A

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ราคา 1,200,000 บาท รายละเอียด ...
Read More

พิมานธานี 5 ผกามาศ 108

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 2,300,000 บาท รายละเอียด ...
Read More

พิมานธานี 5 อุษณีย์ 87

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,840,000 บาท รายละเอียด ...
Read More

พิมานธานี 5 อุษณีย์ 80

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,890,000 บาท รายละเอียด ...
Read More

พิมานธานี 5 อุษณีย์ 79

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,820,000 บาท รายละเอียด ...
Read More

พิมานธานี 5 ลลนา 69

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,950,000 บาท รายละเอียด ...
Read More
Loading...