กิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องสินเชื่อบ้าน กับ พิมาน & ธอส.

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องสินเชื่อบ้าน กับ พิมาน & ธอส. วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 60 13.00-15.00 ที่ร้าน street cafe สาขารื่นรมย์