ผู้สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

พิมานกรุ๊ปจัดกิจกรรม ”ผู้สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” ที่สโมสร พิมานชล 2 ในงานมีกิจกรรม ตรวจสุขภาพ ทั้ง สำหรับผู้สูงอายุ และมี บูธนิทรรศกาล บ้านแนวคิดเพื่อคนทุกวัย ที่มีช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และมี อุปกรณ์ smart device เพื่อติดตั้ง smart home มาจัดแสดงวิธีการทำงาน โดยมีลูกบ้านพร้อมผู้อยู่อาศัยและผู้สนใจในโครงการฯเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติมจาก  >>อีสานขอนแก่นนิวส์<<   >>อีสานบีซวีค<<