พิมานชล โคะอิ

“พิมานชล โคะอิ”

คำว่า “โคะอิ” แปลว่าปลาคาร์ฟ
เป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลกับบ้าน
จะทำให้คนในบ้านนั้นมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนยาว
นำพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในบ้าน

สีประจำตัวปลาคาร์ฟ
สีแดง หมายถึง อำนาจและโชคลาภ
สีดำ หมายถึง พลังอำนาจ
สีขาว หมายถึง สิ่งที่ดีมีมงคล

ฟังค์ชั่นต่างๆ ถูกวางตำแหน่งไว้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
พร้อมดูแลทุกคนในบ้าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขในทุกๆกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในบ้านของเรา