พิมานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ 4 พ.ย. 60 ชาวครอบครัวพิมาน ร่วมตัวกันไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยรวบรวมนำน้ำดื่มสะอาดไปบริจาคที่ศูนย์อพยพชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1. บ้านบึงอีเฒ่า
2. บ้านห้วยซัน
3. บ้านนาเพียง
4. บ้านโคกท่า
ในเขตพื้นที่ ต. ศิลา และ ต. หนองตูม จ. ขอนแก่น