พิมาน กรุ๊ปเดินสายขอบคุณและสวัสดีปีใหม่


.
เริ่มต้นปีใหม่ 2561 ทีมงานพิมาน กรุ๊ป นำโดยคุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล เดินสายสวัสดีปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ