fbpx

เปรียบเทียบบ้าน

ปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่มักจะซื้อบ้านจัดสรรตามโครงการต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งโครงการต่าง ๆ จะออกแบบบ้านตามมาตรฐานของตนเองทำให้อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวก็ได้  ดังนั้นเมื่ออยู่บ้านไปได้สักพัก จะเริ่มมีการต่อเติมบ้านเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากขึ้น ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น

 

การต่อเติมบ้านนั้น มีข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีการขออนุญาต แต่กฎหมายก็ยังอนุโลมการซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ เอาไว้ให้ ซึ่ง 5 เรื่องที่ได้รับการยกเว้นนั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

1. การลดหรือขยายเนื้อที่ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่ม-ลด จำนวนเสาหรือคาน เช่น การเจาะพื้นบ้านเพื่อระบายอากาศ หรือเป็นช่องแสง ในส่วนนี้ไม่ต้องขออนุญาต

2. การลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคา พื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่ม-ลด จำนวนเสาหรือคาน เช่น การทำหลังคายื่นจากเดิมออกไปโดยรวมแล้วเป็นการเพิ่มเนื้อที่ออกไปไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่ทำให้คานและเสาเดิมต้องรับน้ำหนักเพิ่มเกินร้อยละสิบ (การทำหลังคายื่นออกไปมากขึ้น ควรติดตั้งรางน้ำฝนเพื่อป้องกันปัญหากับเพื่อนบ้าน)

3. การซ่อมแซมเสา คาน หรือโครงการสร้าง หากโครงสร้างเหล่านี้ชำรุด เช่น ปลวกขึ้น ทำให้ไม้ผุ จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ การเปลี่ยนแปลง โดยใช้ไม้ชนิดเดิม หรือ ปูน หรือ เหล็กโครงสร้าง จำนวนและขนาดเท่าเดิมไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร ไม่ต้องขออนุญาต

4. การเปลี่ยนส่วนใดๆก็ตามในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม เช่น การทำฝาผนัง การเปลี่ยนวัสดุปูพื้นบ้าน

5. การเปลี่ยน ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก หรือเนื้อที่ส่วนใดๆ ก็ตามในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร คล้าย ๆ กับข้อเมื่อสักครู่ ต่างกันตรงที่ข้อนี้จะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสไตล์ของพื้นที่เล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน และไม่ก่อให้เกิดน้ำหนักเพิ่มแต่ประการใด เช่น การเปลี่ยนจากประตูไม้ หน้าต่าง เปลี่ยนลายกระเบื้อง ฝ้า เพดาน กรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นขออนุญาต แต่ต้องระวังไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม

สรุปใจความสำคัญของการได้รับการยกเว้นตามกฎหมายมีอยู่ดังนี้

  1. พื้นที่ต่อเติมซ่อมแซมไม่เกิน 5 ตร.ม.
  2. เป็นการซ่อมแซมของเดิม
  3. ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
  4. ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10% ของวัสดุเดิม

 

ทั้งนี้ระหว่างซ่อมแซมต่อเติม ต้องระวังปัญหาที่อาจจะตามมาระหว่างเพื่อนบ้านด้วย เช่น ระยะเวลาทำงาน เสียงดังรบกวน กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ ขยะจากการทำงาน ฯลฯ หากเราบริหารจัดการได้ดี เราก็จะลดปัญหากับเพื่อนบ้านได้มากทีเดียวครับ

แชร์ให้เพื่อน