Hyde Condo

Hyde Condominium
คอนโดรูปแบบใหม่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สะดวกสบายในการเดินทางเข้าออก
ติดรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมใกล้แหล่งที่กิน ที่เที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นตลาดโนนม่วง สวนอาหาร มินิมาร์ท ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์

Floor Plan

แบบห้อง

ติดต่อ