โครงการคุณภาพ เพื่อชีวิตคุณภาพ

Hyde แจกฟรี ขนม โตเกียว

โครงการ Hyde Condo  ใจดีเเจกฟรี ขนมโตเกียว
ในวันรับน้อง มข.เข้าหอ เพื่อแสดงความยินดีกับน้องๆ