Job Archives

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟแวร์ อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามโครงสร้าง เพศ : ชาย อายุ : 22 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี

Read More

ตำแหน่ง : โฟร์แมนไฟฟ้า อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามโครงสร้าง เพศ : ชาย อายุ : 25 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี

Read More

ตำแหน่ง : โฟร์แมนก่อสร้าง อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามโครงสร้าง เพศ : ชาย อายุ : 25 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี

Read More

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามโครงสร้าง เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 25 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

Read More