PIMANGROUP

เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น ที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืนและสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น ทั้งในเรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้าง และการบริการเพื่อให้ลูกบ้าน ชุมชน และสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุข ด้วยแนวความคิด “โครงการคุณภาพ เพื่อชีวิตคุณภาพ”

PIMANGROUP

พิมานกรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2525

และได้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยครบทุกรูปแบบ ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมและเพื่อรองรับให้ครบทุกความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีโครงการมากกว่า 99 โครงการ มีลูกบ้าน กว่า 9,000 ครอบครัว

แบรนด์และที่ตั้งโครงการ

ปัจจุบันมีโครงการ บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ครอบคุมพื้นที่ทั้งจังหวัดขอนแก่น

รายการเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ