บ้านเดี่ยว

Betta House โนนทัน 9
Canary Ville บ้านเป็ด
Canary Ville หนองกุง 2
กลันตาศรีนครินทร์
กลันตาเหล่านาดี
พิมานชล Villa
พิมานชล กลันตา +
พิมานชล บูเลอร์วาร์ด
พิมานชล โคะอิ
พิมานธานี ร้อยเอ็ด
พิมานธานี อำนาจเจริญ
พิมานบุรี โนนชัยวิลล์
พิมานเพลส วงแหวนใต้
สำราญบุรี