คนซื้อบ้าน ขอนแก่น มีเฮ! ลดค่าโอน ค่าจดจำนอง ยาวถึง 31 ธ.ค. 2567

ลดค่าโอน ค่าจดจำนอง 2567-01
คนซื้อบ้าน คอนโด ขอนแก่น มีเฮ! รัฐออกกฏ ลดค่าโอน 1% ค่าจดจำนอง 0.01% ยาวถึง 31 ธ.ค. 67

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ลงนามออกกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดียว บ้านแฝด หรือบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคาร

สาระสำคัญของกฏกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย

1. การลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก ร้อยละ 2 เหลือ ร้อยละ 1 สำหรับการซื้อขายอาคารที่
อยู่อาศัย หรือ อาคารพาณิชย์ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ หรือ
ที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ดังกล่าว หรือ อาคารชุด ซึ่งมูลค่าไม่เกิน 3 ลบ.

2.ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดจำนอง จากร้อยละ 1 เหลือ ร้อยละ 0.01 สำหรับการจำนอง
ที่กระทำในคราวเดียวกับการโอน และวงเงินการจำนองไม่เกิน 3 ลบ.

เฉพาะการจดทะเบียนที่ดำเนินการภายในกฏกระทรวงมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม. พ.ศ. 2567

สามารถติดตาม ข่าวสารอสังหาฯ กิจกรรมดีๆ และข้อมูลโครงการ บ้าน คอนโด  จาก  “พิมานกรุ๊ป”  เพิ่มเติมได้ที่‌‌

Loading

Facebook
Twitter
Email

รายการเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ