ข่าวดี! สำหรับคนซื้อบ้าน ลดค่าโอน-จดจำนอง เหลือ 0.01% ถึง 31 ธ.ค. 65

ข่าวดี! ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง
ข่าวดี! สำหรับคนซื้อบ้าน ลดค่าโอน-จดจำนอง บ้านเดี่ยว-อาคารพาณิชย์ อาคารพร้อมที่ดิน เหลือ 0.01% ถึง 31 ธ.ค. 65

    วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปี 2565 (มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565) มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ดังนี้

    ลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 2 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังคราวในคราวเดียวกัน จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

    อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สามารถติดตาม ข่าวสารอสังหาฯ กิจกรรมดีๆ และข้อมูลโครงการ บ้าน คอนโด  จาก  “พิมานกรุ๊ป”  เพิ่มเติมได้ที่‌‌

Loading

Facebook
Twitter
Email

รายการเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ