ข่าวประชาสัมพันธ์

กลันตาศรีนครินทร์ ขอนแก่น หลังสุดท้ายก่อนปิดโครงการ #บ้านพร้อมอยู่

กลันตาศรีนครินทร์ หลังสุดท้ายก่อนปิดโครงการ ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ก็ซื้อบ้านกับเราได้ง่าย ๆ บ้านพร้อมอยู่ กู้ซื้อบ้านได้ 𝟭𝟬𝟬%

รายการเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ